Община Попово

Кмет: д-р Людмил Димитров Веселинов
Приемни дни: понеделник от 14-16 часа
Телефон: 0608/40 021, вътр. 201
E-mail: [email protected]

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/
+ 359/608/ 4-00-32; 40 256 ; 40 255
E-MAIL: [email protected] – служебен

Зам. кмет бюджет, финанси и общинска собственост: инж. Милена Божанова Иванова
Телефон: 0608/40 025, вътр. 204
E-mail: [email protected]
Зам. кмет стопански дейности: Тихомир Тодоров Трифонов
Телефон: 0608/40 022, вътр. 213
E-mail: [email protected]
Зам. кмет социална инфраструктура и социални дейности: Емел Мустафова Расимова
Телефон: 0608/40 236, вътр. 236
E-mail: [email protected]

СЕКРЕТАР /ВЛАДИМИР ИВАНОВ/
Телефон: + 359/608/40 220; 40 033 , ет. 4, стая 421
E-MAIL: [email protected]
ФАКС + 359/608/40 024

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Работно време на общинската администрация:
от 08.00 до 12.00 часа
от 13.00 до 17.00 часа
с граждани:
от 08.00 до 11.30 часа
от 13.00 до 16.30 часа

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно, правно и информационно обслужване"

  • Отдел "Правно-нормативно обслужване"
  • Отдел "Човешки ресурси"
  • Отдел "Канцелария и протокол"
  • Отдел "Информационно обслужване и технологии"


Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

  • Отдел "Счетоводен"
  • Отдел "Финанси"
  • Отдел "Управление на собствеността"
  • Отдел "Местни данъци и такси"


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Териториално-селищно устройство и екология"

  • Отдел "Архитектура"


Дирекция "Икономически дейности и защита на потребителя"

Дирекция "Хуманитарни дейности"

Адрес на община Попово:
гр. Попово, п. код 7800
обл. Търговище
ул. "Александър Стамболийски" № 1
ФАКС + 359/608/40 024 - кмет и секретар
ФАКС + 359/608/41604 - информационен център
URL: http://www.popovo.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

КМЕТСТВА С КМЕТОВЕ:
01. Априлово - Сергей Иванов Стоянов – кмет, тел. 060377 / 221;
моб. 0893 336801
02. Водица - Иван Георгиев Иванов – кмет, тел. 060386 / 338;
моб. 0878 675852
03. Гагово - Петя Владимирова Трифонова - кмет, тел. 060384 / 222;
моб. 0878 675865
04. Глогинка - Стоян Енчев Георгиев – кмет, тел. 060387 / 222;
моб. 0878 675854
05. Дриново - Борис Бобев Добрев – кмет, тел. 060380 / 222;
моб. 0878 685022
06. Еленово - Джамал Юсеинов Бозев – кмет, тел. 060385 / 455;
моб. 0878 675862
07. Зараево - Мехмед Мустафов Бодев – кмет, тел. 06032 / 2222;
моб. 0878 675863
08. Кардам - Мирослав Николов Янчев – кмет, тел. 060389 / 222;
моб. 0878 675841
09. Ковачевец - Николай Димитров Николаев – кмет, тел. 060382 / 222;
моб. 0878 675844
10. Козица - Хасан Мустафа Хайрола – кмет, тел. 06032 / 2376;
моб. 0878 675873
11. Ломци - Денчо Добрев Дечев – кмет, тел. 060385 / 222;
моб. 0878 675850
12. Медовина - Стоянка Тодорова Вълева – кмет, тел. 06033 / 2222;
моб. 0878 675864
13. Паламарца - Милчо Петров Петров – кмет, тел. 06035 / 2222;
моб. 0878 675857
14. Садина - Хриска Станева Тодорова – кмет, тел. 06036 / 2222;
моб. 0878 675867
15. Светлен - Радка Стоянова Кирова – кмет, тел. 06030 / 2222;
моб. 0878 675835
16. Славяново - Васил Петков Стоилов – кмет, тел. 06034 / 222;
моб. 0878 675866

СЕЛА С КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ:
17. Баба Тонка - Стефан Борисов Томанов – км. наместник, тел. 060383 / 370;
моб. 0887 756284
18. Берковски - Мариян Атанасов Стоянов – км. наместник, тел. 060383 / 222;
моб. 0878 675856
19. Бракница - Георги Атанасов Георгиев – км. наместник, тел. 060388 / 373;
моб. 0878 675848
20. Горица - Павлина Русева Стайкова – км. наместник, тел. 060388 / 373;
моб. 0878 675845
21. Долец - Стефан Гонев Савов – км. наместник, тел. 060383 / 370;
моб. 0878 675871
22. Долна Кабда - Мустафа Азисов Мемишев – км. наместник, тел. 060377 / 287;
моб. 0878 675851
23. Заветно - Димитър Росенов Димитров - км. наместник, тел. 060387 / 264;
моб. 0878 675839
24. Захари Стояново - Исмет Ахмед Кюллю – км. наместник, тел. 06036 / 2300;
моб. 0878 675881
25. Звезда - ................................... – км. наместник, тел. 06030 / 2430;
моб. 0878 675837
26. Иванча - Стефан Борисов Томанов - км. наместник, тел. 060383 / 380;
моб. 0887 756284
27. Конак - Таня Цветкова Димитрова – км. наместник, тел. 060383 / 376;
моб. 0878 675846
28. Манастирца - Павлина Русева Стайкова – км. наместник, тел. 060388 / 330;
моб. 0878 675848
29. Марчино - Петър Иванов Ганев – км. наместник, тел. 060377 / 262;
моб. 0878 490134
30. Осиково - Първолета Николова Дилинчева – км. наместник, тел. 060386 / 376;
моб. 0878 675853
31. Помощица - Илия Обрешков Илиев – км. наместник, тел. 06036 / 2228;
моб. 0878 675855
32. Посабина - Цветан Борисов Цветков – км. наместник, тел. 060373 / 222;
моб. 0878 675878
33. Тръстика - Садифе Алиева Зекериева – км. наместник, тел. 060385 / 342;
моб. 0878 675861
34. Цар Асен - Красимир Николов Цонев – км. наместник, тел. 060378 / 222;
моб. 0878 675874 ; e-mail: [email protected]

КВАРТАЛИ С КМЕТСКИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ:
35. Квартал Невски - Васил Стефанов Стоименов – тел. 0608 / 4-25-03;
моб. 0878 675808
36. Квартал Сеячи - Мустафа Мазлумов Османов – тел. 0608 / 4-39-76;
моб. 0878 675869

02.06.2009, Общини