Община Долна Митрополия

Кмет
Поля Василева Цоновска

Заместник-кметове
Личо Тончев - зам.кмет "Икономически и стопански дейности"
тел.06552/20-81/105

Празник на общината: 9 октомври
Площ: 675 кв. км
Население: 24 813 души
Надм. височина: 48 м
Пощ. код: 5855
Тел. код: 06552

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Дирекция ""Специализирана администрация""
  • Отдел "Административно - нормативно обслужване и човешки ресурси"
  • Отдел "Бюджет,финанси, счетоводство"
  • Сектор "Образование, култура, етнодемографски проблеми, трудова заетост и социални дейности"
  • Отдел "Местни приходи"

Отдел "Местни приходи"
Телефон: 06552 2048

Адрес:
гр. Долна Митрополия
ул."Св.св.Кирил и Методий" №39
5855
Телефон: 06552/24-11
Факс: 064/ 680 704
Информация: Работно време - Общинска администрация 8.30 - 12.30 13.00 - 17.00 - Административен център за обслужване на граждани 8.30 - 17.00 Използвайте телефоните, пощенския адрес или формата долу за да изпратите Вашите въпроси, мнения, предложения или сигнали.

E-mail: [email protected]
URL: http://www.dolnamitropolia.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

с. Байкал
Кмет - Куно Цветанов Калинов
Тел. 0879125033, 0879125034, 0879125035

с. Биволаре
Кмет - Валери Любенов Радев
Тел. 063564/2285, 0879597709

с. Божурица
Кмет - Николай Георгиев Николов
Тел. 0879124970, 0879124969, 0879124971

с. Брегаре
Кмет - Цветан Димитров Велчовски
Тел. 0879125025, 0879125026, 0879125027

с. Гостиля
Кмет - Красимир Йозов Мравиев
Тел. 0879125015, 0879125016

с. Горна Митрополия
Кмет - Атанаска Сашкова Василева
Тел. 0879124994, 0879124995, 0879124997

с. Комарево
Кмет - Радион Кръстев Тончев
Тел. 0879124989, 0879124991, 0879124992

с. Крушовене
Кмет - Ваньо Петьов Транков
Тел. 0879125030, 0879125029, 0879125032

с. Ореховица
Кмет - Йонка Йорданова Макавеева
Тел. 0879125005, 0879125006, 0879125004

с. Победа
Кмет - Даниела Георгиева Александрова
Тел. 0879124979, 0879124980, 0879124983

с. Подем
Кмет - Никола Ницов Христов
Тел. 0879124988

с. Рибен
Кмет - Георги Трифонов Георгиев
Тел. 0879124974, 0879124975, 0879124976

с. Славовица
Кмет - Давид Манолов Петров
Тел. 0879125012, 0879125010, 0879125009

с. Ставерци
Кмет - Сергей Eвгениев Кожухарски
Тел. 0879125020, 0879125018, 0879125021

гр. Тръстеник
Кмет - Емил Величков Денков
Тел. 0879125100, 0879125101, 0879125098

30.11.2005, Общини