Община Долни чифлик

Кмет: Красимира Пенева Анастасова
E-mail:[email protected]
Телефон: 05142/ 2001; 3444

Зам. кмет: Любомир Вангелов
[email protected]
Телефон: 05142/ 2265
Секретар: Валентина Желева
[email protected]
Телефон: 05142/ 2002; 0884 647 796

Празник на общината: 24 май
Площ: 485 кв. км
Население: 9589 души
Надм. височина: 45 м
Пощ. код: 9120
Тел. код: 05142

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”
Директор дирекция - Радка Стефанова
[email protected]
Тел. 05142/ 20-05; 0888 642 376

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Директор дирекция
- Женя Стефанова
[email protected]
Телефон: 05142/200440

Дирекция „Местни приходи”
Директор дирекция - Боряна Стаменова
[email protected]
Тел. 05142/ 21-13; 0889 692 408

Отдел „Гражданска регистрация административно обслужване”
Началник отдел - Ивелина Събева
[email protected]
Тел. 05142/ 20-04/41

Отдел „Образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване”
Началник отдел - Илия Илиев
[email protected]
Тел. 05142/ 20-09

Отдел „Проекти, екология и земеделие”
Началник отдел - Даниела Кръстева
[email protected]
Тел. 05142/ 20-08/30

Отдел „Устройство на територията, туризма и транспорта
Началник отдел - инж. Пламен Андреев
[email protected]
Тел. 05142/ 20-08/82

Адрес: гр. Долни чифлик, пл. "Тича", № 1, п.к. 9120
Телефон: + 359 5142 2001; + 359 5142 3444
E-mail: [email protected]
URL: http://dolni-chiflik.acstre.com/


Населени места и кметства към община Долни чифлик:

Кметство Гроздьово
[email protected]
Кмет на с.Гроздьово - Ирхан Хасан
тел. 05145/22-80, 25-69

Кметство Пчелник
[email protected]
Кмет на с.Пчелник - Лиляна Петкова
тел. 05147/23-11, 23-13

Кметство Венелин
о[email protected]
Кмет на с.Венелин - Филиз Ахмедов
тел. 05147/23-79

Кметство Горен чифлик
[email protected]
Кмет на с.Горен чифлик - Петър Георгиев
тел. 05146/22-66, 22-80

Кметство Детелина
[email protected]
Кмет на с.Детелина - Кера Атанасова
тел. 05142/66-02

Кметство Старо Оряхово
[email protected]
Кмет на с.Старо Оряхово - Петър Тинев
тел. 05141/22-22, 22-23

Кметство Шкорпиловци
[email protected]
Кмет на с.Шкорпиловци - Атанас Кателиев
тел. 05142/66-01

Кметство Голица
[email protected]
Кмет на с.Голица - Иван Иванов
тел.05149/22-20

30.11.2005, Общини