Община Долни Дъбник

КМЕТ
Иван Ветов
тел. 06514/ 24-45
факс: 06514/20-70

ЗАМ.КМЕТ
Лилия Пейчева
тел. 06514/24-47, 0878657113

ЗАМ.КМЕТ
РАДОСЛАВ ТОДОРОВ
тел. 06514/23-93, 0878238816

СЕКРЕТАР
тел. 06514/23-52

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
тел. 06514/23-84

Празник на общината: 6 октомври
Площ: 308 кв. км
Население: 15 572 души
Надм. височина: 110 м
Пощ. код: 5870
Тел. код: 06514

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Дирекция "Административно-правно обслужване"
МАЯ ТОНОВА
Директор на Дирекция
Телефон - 06514/23-52

Дирекция "Дирекция "Финанси и бюджет"
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА
Телефон - 06514/20-52, 0878657128
ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ - Технически сътрудник

Адрес
град Долни дъбник, ул. “Христо Янчев” № 59
Телефон: + 359 6514 2445; + 359 6514 2257
E-mail: [email protected]
URL: http://www.dolni-dabnik.acstre.com/BG.php

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

С. ГРАДИНА
КМЕТ - МАРИН ПЕТРОВ
сл.тел. 0879597702

СТ.СПЕЦ.”ОРГ.ДЕЙНОСТ”
ЦАРИНА ЦВЕТКОВА
сл.тел. 063567/264

СТ.СПЕЦ. „ИЗПЪЛНИТЕЛ БЮДЖЕТ”
ИВАЛИНА ХРИСТОВА - 0887462863
сл.тел. и факс 06537/222

С. ПЕТЪРНИЦА
КМЕТ – ЙОНКО ДАНОВ
сл.тел. и факс 06524/21-64, 0878657118

СТ.СПЕЦ. „ОРГ.ДЕЙНОСТ”
ПЛАМЕН ПЕТРОВ
сл.тел. 06524/21-64

СТ.СПЕЦ. „ИЗПЪЛНИТЕЛ БЮДЖЕТ”
МИГЛЕНА ГЕТОВА
сл. тел. 06524/22-71

СТ.СПЕЦ. „ГРАО”
ВАЛЯ НИКОЛОВА
сл. тел. 06524/22-59, 0878436093

С. БЪРКАЧ
КМЕТ - НАКО ДАНЧЕВ
сл.тел. 0878657119

СТ.СПЕЦ.”ОРГ.ДЕЙНОСТ”
МАРИАНА МАРИНОВА

СТ.СПЕЦ. „ИЗПЪЛНИТЕЛ БЮДЖЕТ”
ИЛИЯНА КРЪСТЕВА
сл. тел. и факс 06525/2274

С. КРУШОВИЦА
КМЕТ – МЕТОДИ НЕДЯЛКОВ
сл.тел. 0878657122

СТ.СПЕЦ. „ОРГ.ДЕЙНОСТ”
СТЕФАН ПЕТРОВ

СТ.СПЕЦ. „ИЗПЪЛНИТЕЛ БЮДЖЕТ”
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА
сл.тел. и факс 06523/23-74

СТ.СПЕЦИАЛИСТ „ГРАО”
ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
сл.тел. 06523/24-08

С. САДОВЕЦ
КМЕТ – ИВАН РАНГЕЛОВ
сл.тел. 06521/22-90, 0878657149

СТ.СПЕЦ. „ОРГ.ДЕЙНОСТ”
СНЕЖАНА ТОДОРОВА ВЪТКОВА
сл.тел.06521/21-73

СТ.СПЕЦ. „ИЗПЪЛНИТЕЛ БЮДЖЕТ”
БЕНКА ГЕОРГИЕВА
сл.тел. 06521/22-47

СТ.СПЕЦ. „ГРАО”
ВАЛЕНТИНА НЕДКОВА ИВАНОВА
сл.тел. и факс 06521/21-73

С. ГОРНИ ДЪБНИК
КМЕТ – ВАСИЛ НЕДКОВ
сл.тел. 06512/23-25, 0878657125

СТ.СПЕЦ. „ОРГ.ДЕЙНОСТ”
ПЛАМЕН СТОЯНОВ
сл.тел. 06512/23-20

СТ.СПЕЦ. „ИЗПЪЛНИТЕЛ БЮДЖЕТ”
АНИ СПАСОВА
сл.тел. 06512/23-15

СТ.СПЕЦ. „ГРАО”
ДИМИТРИНА ВЪЛКОВА
тел. 06512/24-23

30.11.2005, Общини