Община Долна баня

Кмет: Владимир Джамбазов
Приемен ден: вторник от 09.00 часа до 14.00 часа.
Телефон: 07120/2121

Зам. Кмет - Телефон: 07120 / 21 21

Общински съвет - Телефон: 07120 / 88 46; 0887 81 81 13

Счетоводство - Телефон: 07120/ 88 43; 0884 85 81 82

ЕСГРАОН - Телефон: 07120 / 88 37; 0884 89 89 16

Човешки ресурси - Телефон: 07120 / 88 35; 0882 89 89 67

Надм. височина: 643 м
Пощ. код: 2040
Площ: 67 кв. км
Население: 4746 души
Празник на общината: Възнесение Господне - Спасов ден

Дирекция "Административно–правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

 • Отдел “Финанси, бюджет и ТРЗ”
 • Отдел “Приходи от местни данъци и такси “
 • Отдел “Човешки ресурси и Архив”
 • Отдел “Административно обслужване на населението”
 • Отдел “Образование, култура, вероизповедание и връзка с обществеността”

Дирекция “Регионално развитие и стопанска политика”

 • Отдел “Капитални вложения, инвеститорски контрол, ниско и незаконно строителство и инфраструктура”
 • Отдел “Евроинтеграция”
 • Отдел “Пазарни отношения, търговия, транспорт, спорт и туризъм”
 • Отдел “Общинска собственост”
 • Отдел “ТСУ, градоустройство, архитектура, подземен кадастър и охрана на труда”
 • Отдел “Кадастър и устройство на територията”
 • Отдел “Инвестиции, Програми и Проекти”

Контакти:
Адрес: гр. Долна баня, п.к. 2040, обл. Софийска, ул. "Търговска" 134
Телефон: +359 7120 2121, 07120/2215, 07120/3082, 07120/2420
E- mail: [email protected]
URL: http://www.dolna-banya.net/

30.11.2005, Общини