Община Аврен

Кмет: Емануил Манолов
Телефон:05106 2226

Зам. кмет
: Боян Владимиров Георгиев
Телефон:05108 2320

Зам. кмет
: Живка Тодорова Костадинова
[email protected]
Телефон:05106 2395

Секретар на Община
: Даниела Петрова
[email protected]

Празник на общината: 12 октомври
Площ: 354 кв. км
Население: 8650 души

Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и счетоводство"
Директор
: Зорница Стаматова
[email protected]
Телефон:05106 2360; 05106 2309

Началник отдел “Административно-правно обслужване”
Кичка Събева
[email protected]
Телефон:05106 2495

Началник отдел "Финанси и счетоводство”
Теодора Георгиева
[email protected]
Телефон: 05106 2360, 05106 2309

Дирекция “Инфраструктура и инвестиционна политика”
Директор:
Пламена Стефанова
[email protected]
Телефон: 05106 2766

Дирекция „Европрограми и инвестиционна политика”
Директор
: Галина Янева
[email protected]
Телефон: 05106 2396

Началник отдел "Устройство на територията
Петър Петров
[email protected]
Телефон: 05106 2710

Дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности”
Директор
: Георги Габровски
[email protected]
Телефон: 05106 2734

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Кмет на с. Бенковски
, тел: 05105 3329
Емел Неджемединова Юзбеева
[email protected]
Кмет на с. Близнаци, тел: 05105 4191/4595
Димитър Стоилов Димитров
[email protected]
Кмет на с. Приселци, тел: 05105 2060
Слави Кирилов Кирязов
[email protected]
Кмет на с. Здравец, тел: 05105 3223
Данаил Иванов Аджемов
[email protected]
Кмет на с.Китка, тел: 05105 5330
Димитричка Пенева Стойкова
[email protected]
Кметски наместник на с. Круша, тел: 05105 5350
Юри Стойков
[email protected]
Кмет на с. Болярци, тел: 05105 5020
Мариана Димитрова Димитрова
[email protected]
Кмет на с. Равна гора, тел: 05105 5656
Руска Веселинова Желязкова
[email protected]
Кмет на с. Садово, тел: 05108 2220
Севдалина Желязкова Димитрова
[email protected]
Кмет на с. Синдел, тел: 05100 2383
Георги Илиев Панайотов
[email protected]
Кмет на с. Царевци, тел: 05100 2374
Младен Емануилов Манолов
[email protected]
Кмет на с. Тръстиково, тел: 05102 2116
Лъчезар Славов Лазаров
[email protected]
Кмет на с. Дъбравино, тел: 05101 2260
Атанас Иванов Атанасов
[email protected]
Кмет на с. Юнак, тел: 05101 2215
Ганчо Иванов Славов
[email protected]
Кмет на с.Казашка река, тел:05101 2231
Никола Жеков Николов
[email protected]

Адрес: с. Аврен, обл. Варна, ул. “Т. Ноев” №8
Телефон: + 359 5106 700; + 359 5106 226
E-mail: [email protected]
URL: http://avren.bg/

30.11.2005, Общини