Община Девня

Кмет: Свилен Шитов
Телефон: 0519/470-11
E-mail: [email protected]

Зам.кмет: ДОНКА ЙОРДАНОВА
Телефон: 0519/470 20

Секретар
: ЕЛКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
Телефон: 0519 470 27

Празник на общината: 24 май
Площ: 121 кв. км
Население: 20 031 души
Надм. височина: 48 м
Пощ. код: 9160
Тел. код: 0519

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Директор - Петър Петров

Дирекция „Административно – правно и информационно обслужване”
Главен юрисконсулт
- Нина Белева

СПЕЦИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Директор -
Инж. Галина Димитрова

Адрес: гр. Девня, бул. "Съединение" 78
Телефон: (359) 0519 97911, факс (359) 0519 97912
E-mail: [email protected]
URL: http://devnia.bg/

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСНИчЕСТВА

Кмет кметство с. Кипра: ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
Телефон 0519/34-447

Кмет кметство с. Падина: ИВЕЛИНА ЯНЕВА ЙОРГАКИЕВА
Телефон 05102/34-446

30.11.2005, Общини