Община Видин

Кмет: Д-р Цветан Ценков
Кмет на Община Видин
Телефон: +35994/ 609 416
e-mail: [email protected]

Заместник-кмет “Устройство на територията”
Светослав Скорчев
Телефон: +35994/ 609 414
Е-mail: [email protected]

Заместник-кмет “Хуманитарни дейности”

Борислава Борисова
Телефон: +35994/ 609 414
E-mail: [email protected]

Общински съвет Видин
Генади Велков
Телефон: +35994/ 609 409

Отдел „Връзки с обществеността”
Телефон: +35994/ 609 493
e-mail: [email protected]

Информационен център
Телефон:+35994/ 609 402

Местни данъци и такси

Телефон: +35994/ 609 428

Празник на общината: 26 октомври
Площ: 501 кв. км
Население: 50 977 души

ДИРЕКЦИИ

Дирекция “Управление на човешките ресурси, административно и информационно обслужване”

 • Отдел “Управление на човешките ресурси и ГРАО”
 • Сектор “Правно-нормативна дейност”
 • Сектор "Международно сътрудничество, протокол и връзки с обществеността"
 • Сектор “Канцелария на Общински съвет”


Дирекция “Финанси и бюджет”

 • Отдел „Финансово-стопанска дейност”
 • Отдел „Управление на собствеността”
 • Отдел „Местни данъци и такси” - тел.:094/ 600 824; 600 579


Дирекция „Икономическо развитие, проекти и програми”

 • Отдел „Координация и управление на програми и проекти”
 • Сектор „Икономическо планиране”.


Дирекция „Устройство на територията”

 • Отдел „Териториално развитие, благоустрояване на общината и екология”
 • Отдел „Инфраструктура, енергийна ефективност, инженерни мрежи и съоръжения”


Дирекция “Хуманитарни дейности и сътрудничество”

 • Отдел „Образование, култура и младежки дейности”
 • Отдел „Вътрешно и международно сътрудничество и работа с НПО”

АДРЕС:
Видин 3700 пл. “Бдинци” №2

E-mail: [email protected]
URL: http://vidin.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Кметство Антимово:
Кмет: Северин Петров
Телефон: 09347/6329; 0879949188; 0898871863;

Кметство Бела Рада:
Кмет: Верка Монова
Телефон: 0879949188, 09347/6329; 0888964689;

Кметство Буковец:
Кмет: Стефчо Захариев
Телефон: 09318/2245; 0879949138; 0884119634;

Кметство Гомотарци:
Кмет: Ирена Иванова
Телефон: 09343/2220; 0879949131; 0895693364;

Кметство Градец:
Кмет: Илия Томов
Телефон: 09315/2225; 0879949134; 0889243310;

Кметство Дружба:
Кмет: Иванка Цветанова
Телефон: 09352/ 23 35; 0879949161; 0896851734;

Кметство Дунавци:
Кмет: Димо Скорчев
Телефон: +359876419930, +359879124580, 09314 / 23 33;

Кметство Жеглица:
Кмет: Георги Георгиев
Телефон: 09314/22 43; 0879949186; 0885779046;

Кметство Иново:
Кмет: Павел Петров
Телефон: 09342/2224; 0879949189; 0884238290;

Кметство Каленик:
Кмет: Илиян Христов
Телефон: 09356/2220; 0879949162; 0896751837;

Кметство Капитановци:
Кмет: Владимир Аристотелов
Телефон: 09313/2218; 0879949143; 0898528010;

Кметство Кошава:
Кмет: Венелин Венелинов
Телефон: 09353/2220; 0879949185; 0886694670;

Кметство Кутово:
Кмет: Виктор Костадинов
Телефон: 09311/2388; 0879949194; 0886013567;

Кметство Майор Узуново:
Кмет: Красимир Георгиев
Телефон: 093452285; 0879949144; 0893298616;

Кметство Новоселци:
Кмет: Цеца Велкова
Телефон: 094/601798; 0879949136; 0897034733;

Кметство Покрайна:
Кмет: Валентин Маринов
Телефон: 094/603220; 0879949195; 0888354238;

Кметство Синаговци:
Кмет: Иван Иванов
Телефон: 09346 / 23 20; 0879949153; 0888072809;

Кметство Слана бара:
Кмет: Севделин Младенов
Телефон: 094/606-119; 0879949157; 0889702359;

Кметство Сланотрън:
Кмет: Венелин Павлов
Телефон: 09349/2333; 0879949141; 0887638013;

Кметство с. Търняне:
Кмет: Нора Маринова
Телефон: 09314 / 28 66; 0879949149; 0896522415;

Кметство с. Рупци:
Кмет: Илиян Ангелов
Телефон: 094/600 164; 0879949190; 0895456939;

Кметство с. Генерал Мариново:
Кмет: Милко Матеев
Телефон: 09352 / 24 80; 0879949198; 0899373308;

Кметски наместник с. Динковица:
Кметски наместник: Тотка Толийска
Телефони: 09315 /24 00; 0893505033;

Кметски наместник с. Войница:
Кметски наместник: Янка Костова
Телефон: 0879949108; 089925609;

Кметски наместник с. Цар Симеоново:
Кметски наместник: Галина Иванова Георгиева
Телефон: 09314 / 22 67; 0879949184; 0899434590;

Кметски наместник с. Гайтанци:
Кметски наместник: Венелин Рангелов
Телефон: 0877048578;

Кметски наместник с. Долни Бошняк:
Телефон: 0879949156;

Кметски наместник с. Въртоп:
Кметски наместник: Петър Илиев
Телефон: 0879949187;

Кметски наместник с. Плакудер:
Кметски наместник: Людмил Любенов
Телефон: 09315 / 23 83 ; 0879949142 ; 0899961686;

Кметски наместник с. Ивановци:
Кметски наместник: Борислав Филипов
Телефон: 09314 / 22 64; 0879949146; 0877701411;

Кметски наместник с. Акациево:
Кметски наместник: Георги Ангелов
Телефон: 606-045; 0879949158

Кметски наместник с. Пешаково:
Кметски наместник: Галуна Ганчева
Телефон: 09352 / 2485; 0879949101; 0894943557;

Кметски наместник с. Ботево:
Кметски наместник: Нелка Йорданова
Телефон: 09314 / 22 54; 0879949196; 0898242644:

30.11.2005, Общини