Община Ловеч

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Корнелия Добрева Маринова
Телефон: 688 222/ 0888895252

ПРИЕМНО ВРЕМЕ
Кмет на Община Ловеч
сряда от 8.30 до 11.30 часа предварително записване на
тел. 068/601 260

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Цветан Борисов Георгиев
Телефон: 068/688 234
Приемен ден: сряда от 8.30 до 11.30 часа

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Венцислав Маринов Христов
Телефон: 068/688 260
Приемен ден: сряда от 8.30 до 11.30 часа

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Ивелина Илиева Радевска
Телефон: 068 / 688 245
Приемен ден:сряда от 8,30 до 11,30 часа

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Даниела Минкова Цанова
Телефон: 068/688 255
Приемно време: сряда от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа.

Площ: 946 кв.км
Население: 61 419 души
Надм. височина: 200 м
Пощ. код: 5500
Тел. код: 068
Празник на общината: 11 май

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ":
Директор:
инж. Тони Михайлов Паричев
Телефон:
068/ 688 224

  • ОТДЕЛ ,,АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"
  • ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ"
  • ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устройство на територията"

  • Отдел "Архитектура, застрояване контрол и регистрация на строежи"
  • Отдел "Инженерни мрежи, инвестиции и екология"
  • Отдел "Кадастър и регулация"


Дирекция "Хуманитарна политика"

  • Отдел "Духовни дейности"
  • Отдел "Здравеопазване и социални дейности"


Дирекция "Проекти и програми"

  • Отдел "Планиране"
  • Отдел "Управление на проекти"

Работно време на дирекция МДТ
от 8:00 до 16:30 ч. при спазване на изискванията

Седалище и адрес
5500 Ловеч, ул. „Търговска“ № 22
Данни за кореспонденция
Телефон: (068) 601 260 кмет
Телефон: 688 212 информация
Телефон: 688 381
Център за услуги и информация
Телефон: (068) 601 261


Работно време на Община Ловеч
от 8:00 до 12:00 ч.
от 13:00 до 17:00 ч.

Е-mail: [email protected]
URL: http://www.lovech.bg/

Кметове на кметства и кметски съвети

Абланица
Младен Петков Цонев
тел.: 069212233; 0884704071

Александрово
Красимир Вълев Кръстев
тел.: 069422000; 0884704070

Баховица
Калин Петков Кръстев
тел.: 069122233; 0884704074;

Българене
Тодорка Димитрова Славчева
тел.: 069172234; 0884704073;

Владиня
Тодор Ангелов Тодоров
тел.: 069252232; 0884704082;

Горан
Надежда Кунчева Петкова
тел.: 069232233; 0884704077;

Горно Павликене
Тинка Иванова Пушкова
тел.: 069262232; 0884704078

Дойренци
Мариана Дичева Хитова
тел.: 069249231; 0884704079;

Дренов
Йордан Тинчев Любенов
тел.: 069182322; 0882590775;

Йоглав
Ирена Владимирова Георгиева
тел.: 069241363; 0884704084;

Казачево
Иван Димитров Диков
тел.: 069243320; 0884704085;

Къкрина
Иваничка Димитрова Станчева
тел.: 069282233; 0884704086;

Лисец
Пламен Ивнаов Върбановски
тел.: 069112500; 0884704075;

Малиново
Ибрахим Ахмедов Абдиев
тел.: 069102225; 0884704089;

Пресяка
Валентина Николаева Цвяткова
тел.: 069242320; 0884704091;

Радювене
Венцеслав Бориславов Банчев
тел.: 069292383; 0884704092;

Скобелево
Милянка Лазарова Петкова
тел.: 069248230; 0884704095;

Славяни
Петко Георгиев Петков
тел.: 069232232; 0884704093;

Слатина
Ваня Василева Стоянова
тел.: 069192232; 0884704094;

Смочан
Юлия Димитрова Несторова
тел.: 069152222; 0884704097;

Умаревци
Виктория Руменова Маринова
тел.: 069272231; 0884704101;

ХлевенеЛъчо Митев Йорданов
тел.: 069240323; 0884704102;

Чавдарци
Красимира Атанасова Бинакова
тел.: 069462273; 0884704103;

Брестово
Радинка Ивнаова Тотева
тел.: 069162266; 0884704072;

Гостиня
Валентина Николаева Цвяткова
тел.: 069247323; 0884704076;

Деветаки
Георги Христов Цонев
тел.: 069241275; 0884704081;

Дъбрава
Юлина Иванова Петрова
тел.: 069102316; 0884704087;

Изворче
Красимир Борисов Ганков
тел.: 068601309; 0884704083;

Лешница
Гинка Димитрова Атанасова
тел.: 069222228; 0884704088;

Прелом
Венета Кръстева Кисьова
тел.: 069102353; 0884704090;

Соколово
Милчо Стоянов Маринов
тел.: 069372232; 0884704096;

Сливек
Сергей Стефанов Кривошиев
тел.: 069142232; 0884704098;

Стефаново
Юлина Иванова Петрова
тел.: 069102343; 0884704087;

Тепава
Наташка Торнева Ралчева
тел.: 069244230; 0884704100;

30.11.2005, Общини