Община Троян

Кмет
Донка Иванова Михайлова

[email protected]
Телефон: 0670 / 68 001

Заместник кмет
Ангел Ангелов
[email protected]
Телефон: 0670 / 68 001

Заместник кмет на Община Троян
инж. Бистра Чолакова
[email protected]
Телефон: 0670 / 68 013

Заместник кмет на Община Троян
Розалина Русенова
[email protected]
Телефон: 0670 / 68 011

Секретар на Община Троян
Цветелина Калчева
[email protected]
Телефон: 0670 / 68 026

Главен архитект
Боян Кръстев
[email protected]
Телефон: 0670 / 68 014

Празник на общината: 14 октомври
Площ: 889 кв.км
Население: 36 952 души
Надм. височина: 400 м
Пощ. код: 5600
Тел. код: 0670

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отдел "Общинска собственост и стопански дейности"
Началник отдел: Борис Бояджиев
Телефон: 0670 / 68 035
E-mail: [email protected]

Отдел "Счетоводство"
Началник отдел: Борислава Василковска
Телефон: 0670 / 68 023
E-mail: [email protected]

Отдел "Местни приходи"
Марин Василковски
Началник на отдел "Местни приходи"
Телефон: 0670 / 60 479
Мария Нанковска
Главен експерт "Контрол МДТ"
Телефон: 0670 / 63 106

ОБЩИНА ТРОЯН
Пощенски код: 5600
Адрес: град Троян, площад "Възраждане" №1
Телефони:
Информация и централа: 0670 / 68 050;
Сътрудник на кмета: 0670 / 68 009;
Факс: 0670 / 68 050;
E-mail: [email protected]
URL: http://www.troyan.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Маргарита Генкова
кметски наместник на с. Балабанско
[email protected]
069615 / 222

Теменужка Пелова-Зунева
кметски наместник на с. Балканец
[email protected]
06963 / 23 98

Милка Пенчева
кмет на с. Бели Осъм

[email protected]
06965 / 22 12

Тодор Радевски
кметски наместник на с. Белиш
[email protected]
06960 / 23 22

Мериян Афъзова
кмет на с. Борима
[email protected]
06953 / 24 17

Александрина Игнатова
кмет на с. Врабево
[email protected]
06954 / 22 33

Виолета Стоянова
кмет на с. Голяма Желязна
[email protected]
06957 / 22 66

Магдалена Цжяткова
кметски наместник на с. Горно Трапе
[email protected]
069614 / 234

Искра Ковачева
кметски наместник на с. Гумощник
[email protected]
06950 / 22 33

Галя Керезова
кмет на с. Дебнево
[email protected]
06959 / 23 63

Марияна Троанска
кметски наместник на с. Добродан
[email protected]
06968 / 22 68

Дилян Дамянов
кметски наместник на с. Дълбок дол
[email protected]
06955 / 22 21

Стела Чолакова
кмет на с. Калейца
[email protected]
06967 / 23 20

Димитринка Стойнова
кметски наместник на с. Ломец
[email protected]
06956 / 315

Марияна Генковска
кмет на с. Орешак
[email protected]
06952 / 23 12

Иван Беломъжев
кметски наместник на с. Патрешко
[email protected]
06952 / 25 90

Виолета Вълкова
кметски наместник на с. Старо село
[email protected]
069616 / 323

Димитрина Станчевска
кметски наместник на с. Терзийско
[email protected]
069612 / 320

Марин Сираков
кмет на с. Черни Осъм
[email protected]
06962 / 22 33

Илия Минков
кметски наместник на с. Чифлик
[email protected]
069613 / 22 25

Наталия Керембова
кмет на с. Шипково
[email protected]
06966 / 24 30

30.11.2005, Общини