Община Кнежа

Кмет Симеон Шарабански
e-mail: [email protected]
тел:7136, стая:

Заместник кмет
Николай Дамяновски
e-mail: [email protected]
тел: 7688, стая: 306
Заместник кмет
Къдрин Караджов
e-mail: [email protected]
Тел: - ,стая:208
Главен архитект
Андрей Кучев
e-mail: [email protected]
тел: 7207, стая: 301
Секретар
Наталия Христова
e-mail: [email protected]
тел: 7036, стая: 201
Главен вътрешен одитор
Петя Петрова-Трънска
e-mail: [email protected]
тел: 7997, стая: 209
Младши вътрешен одитор
Петя Писъшка
e-mail: [email protected]
тел: 7997, стая: 209

Празник на общината: 29 ноември
Площ: 318 кв. км
Население: 16 813 души
Надм. височина: 136 м
Пощ. код: 5835
Тел. код: 09132

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Обща Администрация"
Директор: Даниела Василева Дойчинова
Телефон: 092/7178
E-mail: [email protected]

Дирекция "Специализирана администрация"
Директор: инж. Васил Христов Петровски
Телефон: 092/6448

  • Отдел "Общински център за услуги и информация на граждани"
  • Отдел "Счетоводен"
  • Отдел "Проекти, европейски въпроси и международно сътрудничество"

Контакти
Община Кнежа
Адрес: 5835 гр.Кнежа, ул."М. Боев" 69
тел: 09132/71-36
факс: 09132/70-07
e-mail: [email protected]
[email protected]
URL: http://kneja.acstre.com/

КМЕТСТВА В ОБЩИНА КНЕЖА

Кметство Бреница
Кмет на кметство Бреница
Петър Пешов Гърневски
e-mail: [email protected]
тел: 091452310
Главен специалист
"Канцелария"
Наталия Буковска
e-mail: [email protected]
тел: 091452380
Главен Специалист
"Сътрудник"
Теодора Цициришка
тел: 091452380

Кметство Еница
Кмет на кметство Еница
Симеон Емануилов Желязков
e-mail: [email protected]
Главен специалист
"Канцелария"
Лорита Желязкова

Кметство Лазарово
Кмет на кметство Лазарово
Цветан Дашов Иванов
e-mail: [email protected]
тел: 091422366
Главен специалист
"Канцелария"
Ива Вълкова
тел: 091422230

30.11.2005, Общини