Община Котел

КМЕТ Коста Димитров Каранашев
Телефон: 420-30 вътрешен 116
Телефон: 0885057086

ЗАМ. КМЕТ
Румен Стоилов
Телефон: 425-05 вътрешен 155
Телефон: 0899855401
E-mail: rstoilov @gmail.com

ЗАМ. КМЕТ

Детелина Адамова
Телефон: 425-71 вътрешен 113
Телефон: 0899855402
[email protected]

ЗАМ. КМЕТ
Шериф Куванджъ
Телефон: 0899855401
E-mail: [email protected]

СЕКРЕТАР

Христо Карабекиров
Телефон: 420-40 вътрешен 118
Телефон: 0899855417

Гл. специалист “ЕСГРАОН”

Стефка Лешкова
421-05 вътрешен 114

Технически сътрудник

Иванка Желева
421-05 вътрешен 114

Гл. юрисконсулт

Добри Николов

Празник на общината: 1 ноември
Площ: 858 кв.км
Население: 21 492 души
Надм. височина: 643 м
Пощ. код: 8970
Тел. код: 0453

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Дирекция "Счетоводство и собственост"
  • Отдел "Административно, техническо и информационно обслужване"
  • Звено "Евроитеграция и инвестиционна политика"
  • Отдел"Социални и хуманитарни дейности"
  • Звено "Обслужване на Общински съвет"


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Дирекция "Местни приходи"
  • Дирекция "Финансово икономически дейности"
  • Дирекция "Устройство на територията,екология и строителство"

Дирекция „Местни приходи”

Директор Валя Баджакова
Телефон: 425-20
Телефон: 0899855419
Старши инспектор Стефанка Сивкова
Телефон: 429-85

ОБЩИНА КОТЕЛ
пл.”Възраждане” № 1
гр.Котел
България
8970
телеф.централа 0453/423-36
факс. 0453/425-40


E-mail: [email protected]
URL: http://www.kotel.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

1. с.Боринци Кметски наместник
Гюлтен Ниязиева Ибрямова
Телефон: 04580/ 22-11, 0894442379
2. с.Братан Кметски наместник
Исмаил Мехмедов Алиев
Телефон: 0894442380
3. с.Градец Кмет
Вичо Димитров Братунов
Телефон: 04582/ 21-11
Телефон: 21-12, 21-14
Телефон: 0894442381
4. с.Дъбова Кметски наместник
Юсеин Хасанов Балабанов
Телефон: 04580/ 22-87
Телефон: 0894442399
5. с.Жеравна Кмет
Иван Николаев Димитров
Телефон: 04585/ 22-11
Телефон: 22-13, 0894442382
6. с.Катунище Кметски наместник
Димчо Колев Димов
Телефон: 04582/ 23-62
Телефон: 0894442392
7. с.Кипилово Кмет
Христо Белчев Цветков
Телефон: 04583/ 33-75
Телефон: 22-12, 0894442384
8. с.Мокрен Кмет
Манол Асенов Христов
Телефон: 04515/ 22-11
Телефон: 22-12, 0894442387
9. с.Медвен Кметски наместник
Кънчо Джендов Дънеков
Телефон: 04582/ 21-92
Телефон: 0894442386
10. с.Малко село Кмет
Хюсеин Халил Дурасъ
04588/ 23-11
23-12, 0894442385
11. с.Нейково Кметски наместник
Красимира Христова Шинева
Телефон: 04586/ 22-11
Телефон: 22-12, 0894442388
12. с.Остра могила Кмет
Ахмед Якубов Ахмедов
Телефон: 04584/ 22-16
Телефон: 0894442390
13. с.Орлово Кметски наместник
Бюнямин Ахмедов Еминов
Телефон: 04584/ 23-17
Телефон: 0894442389
14. с.Пъдарево Кмет
Валентин Тотев Бончев
Телефон: 04515/ 22-44
Телефон: 22-45, 0894442391
15. с.Седларево Кметски наместник
Йордан Иванов Русев
Телефон: 04515/ 22-36
Телефон: 0894442383
16. с.Соколарци Кмет
Мустафа Джелилов Мустафов
Телефон: 04588/ 22-18
Телефон: 0894442393
17. с.Стрелци Кмет
Исмаил Реджебов Салиев
Телефон: 04530/ 22-16
Телефон: 0894442394
18. с.Тича Кмет
Емине Сабриева Бобаисмаилова
Телефон: 04584/ 22-11
Телефон: 22-12, 0894442395
19. с.Топузево Кметски наместник
Илми Мустафов Пазвантов
Телефон: 04588/ 22-16
Телефон: 0894442396
20. с.Филаретово Кмет
Хатче Алиева Османова
Телефон: 04588/ 22-11
Телефон: 22-12, 0894442397
21. с.Ябланово Кмет
Джемал Мурад Чобан
Телефон: 04587/ 22-11
Телефон: 22-12, 22-14
Телефон: 0894442398

30.11.2005, Общини