Община Девин

КМЕТ Здравко Иванов
E-mail: [email protected]

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ

СЕКРЕТАР
инж.ВЕНЦИСЛАВ КЕХАЙОВ
Телефон за връзка: 030412566

НАЧАЛНИК, СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

НАДЕЖДА РИЗОВА, ИЛИЯНА СОЛАКОВА
Телефон за връзка: 030415905

Празник на общината: 8 октомври
Площ: 574 кв.км
Население: 14 840 души
Пощ. код: 4800
Тел. код: 03041

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Дирекция "Административно, правно и информационно обслужване"
  • Дирекция "Бюджет финанси и икономическо развитие"


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Дирекция "Европейски фондове и програми. Туризъм и хуманитарни дейности"
  • Дирекция "Развитие и устройство на територията. Управление на собствеността"

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
МДТ

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
АЛБЕНА МИХАЙЛОВА
Телефон за връзка: 030412421

ОБЩИНА ДЕВИН
Адрес: гр. Девин, обл. Смолян, ул. „Дружба” №1, пк 4800
Електронна поща: [email protected]
URL: http://www.devin.bg/

Населени места в община Девин:

С. БЕДЕН
Кмет: Румен Славчев Каров
Телефон за връзка: 03049/2230

С. БРЕЗЕ
Кмет: Румен Живков Чавдаров
Телефон за връзка: 030410/220

С. ГРОХОТНО
Кмет: Джамал Байрам Читак
Телефон за връзка: 030417/236

С. ГЬОВРЕН
Кмет: Идриз Неджипов Шабанов
Телефон за връзка: 030416/323 ; 0879221590
Електронен адрес: [email protected]

С. ТРИГРАД
Кмет: Цветан Симеонов Славков
Телефон за връзка: 03040/2232

С. ЖРЕБОВО
Кметски наместник : Ваклин Куцев
Телефон за връзка: 03040/387

С. ЛЯСКОВО
Кмет: Росен Стоянов Войводов
Телефон за връзка: 03044/260

С. МИХАЛКОВО
Кметски наместник: Василка Бечева
Телефон за връзка: 030472/223

С. СЕЛЧА
Временно изпълняващ длъжността Кмет: Невена Антимова Будакова
Телефон за връзка: 030476/223

С. СТОМАНОВО
Кметски наместник: Туркян Гаази
Телефон за връзка: 0879 22 15 98

С. ОСИКОВО
Кмет: Велин Крушков Палигоров
Телефон за връзка: 0879 22 15 97
Интернет страница на с. Осиково
http://www.osikovo.eu

С. КЕСТЕН
Кметски наместник: Ваклин Куцев
Телефон за връзка 03040/2282


С. ЧУРЕКОВО
Кметски наместник: Добромир Емилов Топалов
Телефон за връзка 0886 52 16 93

30.11.2005, Общини