Община Роман

Кмет: Валери Георгиев Ролански
Телефон: 09123/2064, 0886 979 917

Зам. кмет "Общински социални услуги и Постановление на Министерски Съвет 66": Вълчо Маринов
Телефон: 09123/2064 вътр. 344, 0888 585 631
Зам. кмет "Чистота, комунално-битови услуги и Национална програма временна заетост": Стефан Петков
Телефон: 09123/2064 вътр. 544, 0886 661 034
Секретар: Севдалина Джамбазка
Телефон: 09123/2064 вътр. 333, 0884 330 550

Площ: 301,524 кв.км
Жители: 7 877

ДИРЕКЦИИ

Дирекция "Обща администрация"

  • Отдел "Административно-правно, информационно и техническо обслужване"
  • Отдел "Финансово-счетоводни дейности и управление на собствеността"


Дирекция “Специализирана администрация”

  • Отдел "Устройство на територията архитектура и благоустройство"
  • Отдел "Общинска собственост"
  • Отдел Месни данъци и такси" - Главен експерт: Цветелина Маринова

Общински съвет:
гр. Роман
бул. „Христо Ботев“ № 132-136
етаж 3, стая 310
тел.: 09123/20-62
e-mail: [email protected]

Общинска администрация:
гр. Роман
бул. „Христо Ботев“ № 132-136
тел.: 09123/20-64
факс: 09123/23-49
http://roman.bg/

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Кмет на с. Камено поле: Цветелина Ботева
Телефон: 09126/262, 0884 330 549
Кмет на с. Кунино: Ивайло Георгиев
Телефон: 091202/223, 0885 099 853
Кмет на с. Синьо бърдо: Цветан Василев
Телефон: 09129/209, 0885 099 851
Кмет на с. Струпец: Костадин Генов
Телефон: 2315, 0885 099 854
Кмет на с. Радовене: Петя Вутова
Телефон: 09123/2457, 0885 099 850
Кмет на с. Хубавене: Вергиния Иванова
Телефон: 09123/3869, 0886 046 120
Кмет на с. Долна Бешовица: Лиляна Въткова
Телефон: 09123/2056, 0885 249 599
Кмет на с. Курново: Васил Цветков Петков
Телефон: 09129/340, 0885 099 852
Кметски наместник с. Стояновци: Капка Йотова
Телефон: 09123/2513, 0885 099 855
Кметски наместник на с. Караш: Радка Герганова
Телефон: 09123/3849, 0886 829 979
Кметски наместник на с. Среден рът: Иван Данов
Телефон: 09123/4150, 0886 046 229
Кметски наместник с. Марково равнище

03.06.2009, Общини