Община Гоце Делчев

Кмет
Георги Иванов Найденов
Телефон: 0888 006 080

Заместник-кмет
Валери Сарандев
Телефон: 0888 006 080

Заместник-кмет
Богдан Боцев
Телефон: 0888 006 080

Заместник-кмет
Саид Иброш
Телефон: 0888 006 080

Секретар
Мариана Устаилиева
Телефон:0888 006 080

Главен архитект арх.
Георги Скрижовски
Телефон: 0888 006 080

Вътрешен одитор
Телефон: 0888 006 080

ДИРЕКЦИИ

Финансово-стопанска дейност
Йорданка Ендрева
Телефон: 0888 006 080

Общинска собственост
Благомир Томов
Телефон: 0888 006 080

Устройство на територията
Петър Мутафчиев
Телефон: 0888 006 080

Административно-правно и информационно обслужване
Телефон: 0888 006 080

ОТДЕЛИ

Местни данъци и такси
Мария Грозданова
Счетоводство Антоанета Пенкова
Телефон: 0888 006 080

БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА

Култура и образованиее
Телефон: 0888 006 080

Домашен социален патронаж
Телефон: 0888 006 080

Дневен център за деца с интелектуални и физически заболявания
Телефон: 0888 006 080

Община
Гоце Делчев
ул. "Царица Йоанна" 2
централа: 088/800 60 80
факс: 088/984 86 85
Е-mail: [email protected]
URL: http://www.gotsedelchev.bg

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

КМЕТСТВА
с. Брезница
кмет Иса Иса Хаджиали
Телефон: 07529 2083
с. Мусомища
кмет Иван Петков Ламбрев
Телефон: 0751 62295
с. Корница
кмет Рамадан Ибрахим Бялк
Телефон: 07520 2283
с. Лъжница
кмет Заафер Ибраимов Койнаров
Телефон: 0751 98829
с. Борово
кмет Георги Иванов Найденов
Телефон: 0751 60090
с. Баничан
кмет Димитър Кирилов Тропчев
Телефон: 0886 898 995
с. Буково
кмет Шукри Мустафа Мусли
Телефон: 07532 283
с. Господинци
кмет Ахмед Исуфов Ходжод
Телефон: 0751 98831

НАСЕЛЕНИ МЕСТА
с. Делчево
км. наместник Иван Панайотов
Телефон: 0887 465 026
с. Добротино
км. наместник Иван Караилиев
Телефон: 0899 749 682

30.11.2005, Общини