Община Рила

Кмет
Георги Кабзималски
Телефон: 07054/8844

Празник на общината: 4 юни
Площ: 361 кв. км
Население: 3804 души

Звено за местни данъци и такси
Мл. инспектор “Местни данъци и такси”: Магдалена Туманиева
Телефон: 07054/ 21-30, 20-20, 22-21, 20-63

Община Рила
Общинска администрация
Контакт
Адрес:
Пл. "Възраждане" 1
Рила, Област Кюстендил
2630 България
Е-поща: [email protected]
Телефон: 0884 400 944

Информация: Вие Питате Кмета отговаря:
[email protected]
[email protected]

URL: http://www.grad-rila.bg/

КМЕТСТВА

с. Смочево
с. Пастра
с. Рилски манастир и село Падала

30.11.2005, Общини