Община Две могили

Кмет
Божидар Димитров Борисов
Телефон: 08141/92-08
[email protected]

Красимира Николаева Русинова
Заместник-кмет
Телефон: 08141/20-06 вътр.122
[email protected]

Георги Ангелов Великов
Заместник-кмет
Телефон: 08141/92-05,
[email protected]

Мариета Иванова Петрова
Секретар
Телефон: 08141/92-05,
[email protected]

Пламен Тотев Маринов
Главен архитект
Телефон: 08141/20 06, вътр. 128
[email protected]
Галина Иванова Кънчева
Директор дирекция
Телефон: 08141/21 30
[email protected]
Галина Донева Кръстева
Юрисконсулт
Телефон: 08141/20 06, вътр. 124
[email protected]

Празник на общината: Първата седмица на май
Площ: 342 кв.км
Население: 11 943 души
Надм. височина: 225 м
Пощ. код: 7150
Тел. код: 08141

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финасово-стопанска дейност и управление на собствеността"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административноправно и информационно обслужване"

Дирекция "Устройство на територията, строителство и кадастър"

Юлиян Христов Калинов
Главен специалист „Местни данъци и такси”
08141/20-06, вътр. 136
[email protected]
Симеонка Димитрова Иванова
Старши специалист „Местни данъци и такси”
08141/20-06, вътр. 138
[email protected]

За контакти с Община Две могили
Адрес:
гр. Две могили
Област Русе
България 7150

E-mail: [email protected]
URL: http://www.dvemogili.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

АНГЕЛИНА ПЕНЧЕВА НАЧЕВА
Кмет на кметство с. Баниска, община Две могили
Телефон за връзка: 08147/22 53; 22 05

БИСЕР ЙОРДАНОВ ЙОНЧЕВ
Кмет на кметство с. Батишница, община Две могили
Телефон за връзка: 08144/22 80; 23 91

ГЕОРГИ МАЛЕВ ГЕОРГИЕВ
Кмет на кметство с. Бъзовец, община Две могили
Телефон за връзка: 08142/24 74; 22 54

МИХАИЛ НИКОЛОВ ТРИФОНОВ
Кмет на кметство с. Каран Върбовка, община Две могили
Телефон за връзка:081461/253; 239

ИВАН НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ
Кмет на кметство с. Кацелово, община Две могили
Телефон за връзка: 08149/200

ВЕЛИ ХАЛИЛОВ ВЕЛИЕВ
Кмет на кметство с. Помен, община Две могили
Телефон за връзка: 081466/336; 321; 359

ИСМЕТ РИЙЗАЕВ ОСМАНОВ
Кмет на кметство с. Чилнов, община Две могили
Телефон за връзка: 08142/22 19

РАДКО ТОДОРОВ РАДКОВ
Кметски наместник в с.Щироково и с.Пепелина, община Две могили

ЛЕНА ДОБРЕВА ИВАНОВА
Кметски наместник в с.Острица, община Две могили

ЮЛИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
Кметски наместник в с.Могилино, община Две могили

30.11.2005, Общини