Спирка 28-ми ДКЦ

Адрес: ул. Илия Бешков, пред 28-ми ДКЦ

 

Преминаващи линии: автобус 604

15.08.2011, Спирки градски транспорт