Втора многопрофилна болница за активно лечение

Вид лечебно заведение: МБАЛ

Болницата се намира на територията на община Сердика, в центъра на София.
Разполага с 283 легла за активно лечение на вътрешни, неврологични, детски, акушеро-гинекологични заболявания и родилно отделение. Оборудвана е със съвременна медицинска апаратура.

Втора МБАЛ диагностицира, лекува и консултира, клинично изпитва лекарства и медицинска апаратура. Развива учебна и научна дейност. Издава експертизи за временна и трайна нетрудоспособност.

Съгласно разрешение за лечебна дейност, Втора МБАЛ осъществява диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, също така и родилна помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, учебна и научна дейност в клиники и отделения, детски болести, АГ, неврология, анестезиология, интензивно лечение, физикална терапия и рехабилитация.

Акредитационната оценка на болницата е отлична – 5 звезди за срок от 5 години за цялостната дейност на лечебното заведение.

Изпълнителен директор: д-р Красимир Стоянов Пандев

Транспортни връзки:
Автибуси № 11, 53, 60, 74, 78, 85, 86, 213, 325, 305, 309, 310,  313, 413,
Трамваи № 3, 6, 9, 12, 19
Тролейбуси № 6, 7

Адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" 120;
Телефони: 02/988-37-82;
URL: www.vtora-mbal.org

30.11.2005, Болници (Поликлиники)