Първа поликлиника "Света Клементина"

Вид лечебно заведение: ДКЦ

ДКЦ І Света Клементина - Варна ЕООД осъществява специализирана извънболнична помощ в следните направления:

 • Специализирана медицинска дейност по 21 специалности - АГ, гастроентерология, дерматология, ендокринология, кардиология, неврология, нефрология, ортопедия, офталмология, педиатрия, психиатрия, пулмология, хематология, урология, хирургия, вътрешни болести, УНГ, анестезиология, женска и детска консултация
 • В ДКЦ I функционират 3 специализирани сектора
 • Клинично - хормонална лаборатория:
 • Kлинико-лабораторни изследвания, хематологични и цитологични, кръвосъсирване и фибролиза, изследване на урина, клинико-химични изследвания
 • Високо специализирани изследвания - хормони, туморни маркери, лекарствена концентрация, микроалбуминурия, изследване на хуморален имунен отговор, имуноглобулини, C - реактивен протеин, ревматоиден фактор
 • Рентгенологичен сектор - всички видове рентгенографии, рентгеноскопии и образна диагностика
 • Физиотерапия - кинезидиагностика, кинезитерапия, масажи, рефлексотерапия, лечебна физкултура, електролечение и светлолечение, лазертерапия
 • Денонощен специализиран кабинет за неотложна медицинска помощ
 • Санитарен транспорт
 • Дневен стационар
 • Медицинско обслужване в курортните комплекси


ДКЦ I работи по договор с РЗОК.

Управител: Иван Иванов Иванов

Транспортни връзки:

Автобусни линии: 1, 10, 13, 13а, 22, 32, 40, 41, 48, 141, 148, 409
Тролейбусни линии: 82, 82а, 83, 84, 86, 88

Адрес: гр. Варна, бул. Съборни 4;
Телефон: 052/ 603 802; 052/ 613 106; 
Факс: 052/ 608 001;
E-mail: [email protected]

10.08.2009, Болници (Поликлиники)