Първа поликлиника

Вид лечебно заведение: ДКЦ

Центъра разполага със специалисти от следните специалности:

 • кардиология
 • детска кардиология
 • пневмология и фтизиатрия
 • гастроентерология
 • неврохирургия
 • хирургия
 • ортопедия и травматология
 • ендокринология и болести на обмяната
 • урология
 • нефрология
 • очни болести
 • вътрешни болести
 • нервни болести
 • ушно-носно-гърлени болести
 • детски болести
 • физикална и рехабилитационна медицина
 • кожни и венерически болести
 • акушерство и гинекология
 • клинична алергология
 • образна диагностика
 • клинична лаборатория

Транспортни връзки:
Автобуси №: 1, 2, 2а, 12, 12а, 15, 30, 31, 62, 101, 121а, 211;

Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Зорница", бул. "Ст. Стамболов" № 73;  
Телефони: 056/ 81 05 71, 056/ 810 556;
Факс: 056/ 810 556;
E-mail: [email protected]

14.08.2009, Болници (Поликлиники)