Район "Приморски"

Кмет
ПЕТЯ ПРОДАНОВА
тел.: 359 100
Приемен ден: Четвъртък от 09:00 до 12:00
записване за Приемен ден:
етаж III, стая 39А; на тел. 359 100

Заместник Кмет
МАРИЯНА МАЛЧЕВА
тел.: 359 154
Приемен ден:
Вторник от 09:00 до 12:00

Заместник Кмет
ПЛАМЕН БОЕВ
тел.: 359 103
Приемен ден:
Понеделник от 09:00 до 12:00

Секретар
ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ
тел.: 359 161
Приемен ден:
Петък от 09:00 до 12:00

Дирекция
"Административно и информационно обслужване"
Директор:
Веселин Михайлов
тел.: 359 127
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост

Дирекция
"Финансово счетоводна и стопанска дейност"
Директор:
Саркис Дуварджиян
тел.: 359 129
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост

Дирекция

"Социално-икономическа дейност"
Директор:
Румяна Цветкова
тел.: 359 102
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост

Дирекция
"Обществен ред и контрол"
Директор:
Светослав Мариновски
тел.: 359 133
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост

Дирекция
"Устройство на територията"
Директор:
Калин Илиев
тел.: 359 121
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост

Главен юрисконсулт
Веселин Михайлов
тел.: 359 127
Весела Атанасова
тел.: 359 138

Дирекция
Административно техническо обслужване "Виница"
Директор:
Венелин Дяков
тел.: 342 007
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост

Главен архитект
Валентин Койчев
тел.: 359 138
Приемен ден:
Понеделник от 09:00 до 12:00
Записване за Приемен ден:
етаж 3, стая 39А
на тел. 359 100
на сайта на район "Приморски"

Главен инженер
Стойко Зарзаланов
тел.: 359 105
Приемен ден:
Понеделник от 09:00 до 12:30
Четвъртък от 09:00 до 12:30

гр.Варна
бул. "Ген. Колев" 92
Технически сътрудник на кмета:
тел.: 052/359 100
факс: 052/303 110
e-mail: [email protected]
URL: http://primorski-varna.com/

РАБОТНО ВРЕМЕ:

I. Дирекция "АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ":

Служителите от Приемна "Комплексно административно обслужване на граждани" работят непрекъснато с граждани всеки работен ден от седмицата от 08:00 до 18:00 ч. в стая 16 на партерен етаж.

Специалистите ЕСГРАОН работят непрекъснато с граждани всеки работен ден от седмицата от 08:30 до 17:30 ч.

ІI. Дирекция "ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ":

Изпълнителите "Касиер-приходи" работят непрекъснато с граждани всеки работен ден от седмицата от 8:00 до 18:00 часа.

ІІI. Дирекция "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

Всички служители от дирекция УТ приемат граждани всеки понеделник и четвъртък от 08:30 до 12:30 ч.

IV. Дирекция "ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ"

Всички служители от дирекция ОРК приемат граждани всеки понеделник и четвъртък от 08:30 до 12:30 ч.

V. Дирекция "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ":

Всички служители от дирекция приемат граждани всеки работен ден от 08:30 до 12:30 ч.

VI. ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ "ВИНИЦА":

1. Гл. специалист ЕСГРАОН и ГС и изпълнител "АУ и приходи" работят непрекъснато с граждани всеки работен ден от седмицата от 08:30 до 17:30 ч.

2. Гл. Експерт "Участъков техник", Експерти "Поземлена реформа" и Ст. спец. БКС приемат граждани всеки понеделник и четвъртък от 08:30 до 12:30 ч.

VІІ. В случаите, когато в служебните помещения, посочени в т.I, т.II, т.VI-1, има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на служителите продължава до приключване на тяхното обслужване.

10.08.2009, Общини