Първа езикова гимназия

Вид училище: профилирано
профилирана гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Приме след 7-ми клас:

Профил "Чуждоезиков"
4 паралелки с първи чужд език - Английски език;
4 паралелки с първи чужд език - Немски език;

Директор:
Веселин Василев

Транспортни връзки:
автобуси № 14, 15, 17А, 118, 118А, 121, 148, 209

Адрес: гр. Варна, ул. „Подвис” №29,
Телефони: 052/301235; 052/303785;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.1eg-varna.eu/

30.11.2005, Училища