Първо основно училище "Алеко Константинов"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение:
едносменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 20, 22, 41, 82
тролейбус № 81, 82

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", IV микрорайон
Телефони: 052/510312; 052/510313; Факс: 052/510317;
e-mail: [email protected]

08.07.2009, Училища