Второ Основно Училище "Любен Каравелов"

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: една смяна

Директор: Росица Димитрова Рангелова

Адрес: гр. Русе, ул. "Велико Търново" 19
Тел. директор: 082/834109     
E-mail: [email protected]

01.09.2010, Училища