Трето основно училище "Ангел Кънчев"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Учебна база:
Училището разполага с 20 класни стаи, кабинети по физика, химия, музика, биология; два физкултурни салона. В отговор на новите изисквания за съвременно компютърно обучение училището създава силни традиции като вече подготвя компютърни специалисти в паралелки със СИП по информационни технологии. Часовете се провеждат в два компютърни кабинета обзаведени с модерна компютърна техника и с непрекъснат достъп до Интернет.

Има оборудвани видео и фитнес зали. В библиотеката на училищетто се съхраняват над 5 450 книги с художествена и научно-популярна литература.

В сградата има още ученически стол, бюфет, лекарски кабинет с осигурено висококвалифицирано медицинско обслужване.

Допълнителна информация:
ОУ "Ангел Кънчев" е включено в австрийска програма за профилактика на зъбния кариес сред децата, благодарение на която възпитаниците на училището имат възможност за безплатно лечение в стоматологичен център "Д-р Даковски".

Транспортни връзки:
автобуси № 10, 10А, 15

Адрес: гр. Варна, ул. "Роза" № 23
Телефони: 052/303638; 052/303631; 052/303639;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища