Динко Николов - агент в офис "Ян Палах" - гр. Варна

Динко Николов започва работа в МИРЕЛА, като младши агент недвижими имоти през месец май 2012 година.
Успешно завършва обучение според стандартите на МИРЕЛА и бързо покрива изискванията за преминаването в позиция "Агент".
От месец юли 2014 г. до март 2015 г. заема позицията Гл. агент на офис "Ян Палах" - гр. Варна.

ВИЖТЕ ИМОТИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДИНКО НИКОЛОВ:

12.08.2014, Агентите на МИРЕЛА