Ако продавате имот

Ако вече имате решение за продажба на Вашия имот, е необходимо да получите максимално вярна първоначална информация за състоянието на пазара на имоти и за цените в конкретния район.
Избраният от Вас агент на МИРЕЛА можете да Ви консултира не само за офертните цени на имотите, но и за цените, на които реално са осъществени сделки в желания от Вас квартал или район за конкретен период.
Също така Вие можете да направите търсене в заявките за покупка на имоти, подадени от нашите клиенти и да видите има ли купувачи за Вашия имот в момента.
Информацията, която ще видите е максимално актуална. Ежедневно в нашите офиси постъпват и се обработват десетки заявки за покупка на имоти. Важно е да знаете, че зад всяко търсене на имот купува стои реален потенциален купувач, направил заявка към МИРЕЛА. Ако имате нужда от първоначален съвет или консултация, можете да се свържете с нашите агенти и да поставите всички интересуващи Ви въпроси. В регистъра на нашите агенти на недвижими имоти ще видите професионална информация за всеки един от тях, за да се свържете с консултанта, притежаващ най-добрата компетентност с оглед сделката, която желаете да извършите.
Можете да обявите Вашия имот за продажба като се свържете с нашите офиси или като подадете ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ. Също така Вие можете за посетите най-близкия Ви офис на МИРЕЛА, на място да получите необходимата предварителна консултация, да определите цената на имота и да сключите договор за посредническа услуга.

Определяне на цената на имота

Консултантите на МИРЕЛА задължително дават своето аргументирано становище по отношение на възможната продажна цената на всеки имот, обявен за продажба.
Становището се изготвя на база извършваните от МИРЕЛА седмични анализи на пазара, проучвания за отделните сегменти, прогнозни очаквания и обработването на сравнителен материал.
Клиентът-продавач има право да не се съобрази с определената цена и да обяви имота на цена, посочена от него.
МИРЕЛА може да откаже ангажимент за посредничество при обявена от продавача цена, която е неприемлива с оглед реалностите на пазара.

Сключването на договор за ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Сключването на договор за посредничество е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти, като точно регламентира задълженията на МИРЕЛА. Продавачите на имоти могат сами да изберат условията, при които да сключат договора, като се възползват от евентуалните промоции към момента на договарянето.

Възможности при сключването на договор за ПОСРЕДНИЧЕСТВО

  • Вие можете да изберете дали да възложите ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО на МИРЕЛА или да си запазите правото да продавате имота чрез други брокери.
  • Договарянето на ексклузивитет спестява на купувача не само пари, но и време и неудобства при осъществяването на контактите с повече брокери и воденето на поръчката от няколко агента.
  • Във вътрешно-организационен план, предоставянето на ексклузивни права за представителство дава възможност на компанията да насочи правилно капацитета на своите служители, което предопределя договарянето на най-добрите условия за сделка.
  • При договарянето на ексклузивни права за посредничество ние Ви съветваме предварително да проучите компанията, към която се насочвате с цел да се убедите в капацитета и възможностите, които има тя за реализиране на исканата от Вас сделка.
  • Основното, което трябва да знаете е, че МИРЕЛА не изисква заплащането на предварително възнаграждение
  • Вие заплащате комисионно възнаграждение, само ако продадете имота с посредничеството на МИРЕЛА.
  • При сключването на договора Вие можете да обсъдите всички интересуващи Ви въпроси, както и да се консултирате с адвокат.
  • При сключването на договора продавачът трябва да подаде вярна информация на агента за собствеността върху имота, наличието на тежести, задължения и др.

Първоначален оглед

След приемането на Вашата оферта нашите мениджъри ще определят най-подходящия агент-консултант, като се съобразят и с Вашите изисквания в това отношение.
Задължително е агентът на недвижими имоти предварително да посети Вашия имот.
При първоначалния оглед на имота служителят на МИРЕЛА задължително ще Ви се представи и легитимира, ще направи снимки, ще заснеме размерите на основните помещения, ще събере необходимата конкретна информация за състоянието на имота и прилежащата инфраструктура и ще изясни собствеността и условията по предлагането на Вашия имот.

Презентация на имота

След първоначалния оглед агентът е длъжен да изготви индивидуално представяне на имота с цел предлагането му на потенциални клиенти и включването му в периодичните бюлетини на МИРЕЛА.
Всеки наш клиент може да разгледа направеното представяне на имота си в корпоративния ни сайт mirela.bg и да следи за точното и своевременно поднасяне на информацията.
Доброто и професионално представяне на имота е от съществено значение за реализиране на желаните параметри по сделката.

Осъществяване на срещи и огледи с клиенти

Огледите на имота могат да бъдат осъществявани с или без присъствието на собственика (или на негов представител). Това зависи от конкретните възможности и уговорки.
Вашият агент предварително ще Ви уведомява за огледите с потенциални купувачи, като съгласува с Вас времето на провеждането им.
За датата и часа на организиран оглед, Вие предварително ще получавате SMS и email от МИРЕЛА.
При провеждането на огледи с потенциални купувачи Вие можете да разчитате напълно на професионалната компетентност и опит на агента от МИРЕЛА.
Ето защо не е необходимо да проявявате инициатива при воденето на преговорите. Това често пъти води до негативен резултат.
По време на предлагането на имота и провеждането на огледи Вие ще бъдете в непрекъснат контакт с Вашия АГЕНТ.
Вие ще получавате обратна информация за резултата от предлагането на имота и провежданите огледи.

Предоставяне на депозит

При условие, че потенциален купувач изрази намерение да купи имота, той може да предостави на съхранение в МИРЕЛА т. нар. Гаранционен депозит.
С предоставянето на такъв депозит имотът е резервиран за определен срок до подписването на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба.
МИРЕЛА поема задължението да съхранява депозита и да го предостави на продавача при изпълнението на определени условия, посочени в Депозитно споразумение.

Сключването на сделка


При условие, че продавачът приема предложените му от купувача условия за сделка, МИРЕЛА организира сключването на Предварителен договор за покупко-продажба.
Договорът се сключва на основание чл. 19, ал.2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), изготвя се от юристите в нашия правен отдел и се сключва в присъствието на агента, представляващ продавача и мениджър на МИРЕЛА.
С подписания предварителен договор купувачът предоставя на продавача капаро (обичайно капарото е 10% от продажната цена) и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор за покупко-продажба на имота (Нотариален акт).
При сключването на предварителния договор служителите на МИРЕЛА ще Ви изяснят всички въпроси и процедури свързани с удостоверяването на сделката пред нотариус, вписването на сделката, начина на разплащане, превеждането и получаването на сумите по продажната цена, банкови преводи, вписване на ипотека, предаване на владението и др.
Адвокатският хонорар, свързан с подготвянето и сключването на Окончателния договор е включен в договореното комисионно възнаграждение по договора за посредничество.
МИРЕЛА не начислява допълнителни хонорари за подготовка на документи.
Въпреки това продавачът има право да възложи подготовката на документите на свой адвокат или нотариус.
В такива случаи МИРЕЛА се съобразява с изискването на клиентите.
С подписването на Предварителния договор и получаването на капарото, сделката се счита за реализирана.
Ако купувачът впоследствие откаже да купи имота, платеното капаро остава в полза на продавача.
След подписването на предварителния договор продавачът заплаща възнаграждение на МИРЕЛА, съгласно условията на договора за посредничество.
Обикновено МИРЕЛА изисква 50% от комисионата при реализиране на сделката, а останалата част се заплаща след удостоверяването на сделката пред нотариус.

Сключването на Окончателен договор (Нотариален акт)


МИРЕЛА подготвя документите за сключването на нотариален акт и осигурява Нотариус за сделката без да начислява допълнителни хонорари.
Въпреки това продавачът има право да възложи подготовката на документите на свой адвокат или нотариус.
В такива случаи МИРЕЛА се съобразява с изискването на клиентите.
Вашият агент присъства при подписването на нотариалният акт и при получаването на договорената продажна цена на имота и е ангажиран с изясняване на възникнали въпроси.

Предаването на владението върху имота

Агентът на МИРЕЛА присъства при предаването на владението и е на разположение за изясняване на възникнали въпроси.
Обичайно предаването на владението върху продаваемия имот се извършва в деня на прехвърлянето на собствеността.
Не са редки и случаите, в които владението се предава от продавача на купувача в по-късен момент. (Това най-често се случва при жилищните имоти и е свързано с възможността имотът да бъде освободен от мебели и обзавеждане или с преместването на продавача в друг жилищен имот).
Предаването на владението е фактическото правно действие, с което купувачът получава правото да ползва имота, като свой собствен (заключаващо се обикновено с предаване на ключовете от имота).
За предаването на имота ние изготвяме официален приемо-предавателен протокол.

МОНИТОРИНГ ВЪРХУ работата на АГЕНТА

Вашето мнение е важно за нас.
Затова всеки наш клиент получава анкетна карта за споделяне на впечатления, мнения, препоръки и възражения.
Нашите служители от отдел мониторинг се стремят да правят телефонно допитване с всеки наш клиент.
Вие също можете да споделите впечатленията си ТУК.

30.06.2008, Гид на клиента