ОДЗ "Щастливо детство"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Детското заведение е създадено през 1974 година.
В детската градина се отглеждат и възпитават деца от 2 до 6 годишна възраст.

Директор: Павлина Михова
Адрес: област Габрово, община Севлиево, село Ряховците, ул. "Ален мак" 3
Телефон: 067397/421

28.08.2009, Детски градини