ЦДГ "Детелина"

1 / 3

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Целодневна детска градина “Детелина” е открита на 01.01.1989 г.

В момента в нея се възпитават и обучават 216 деца, разпределени в осем групи, две от които са подготвителни за първи клас.
Всички възпитаници са от ромски произход.

С много любов и всеотдайност за тях се грижи висококвалифициран екип от:

 • 18 педагози
 • 15 души обслужващ персонал
 • логопед
 • медицинска сестра

 
Колективът на Целодневна детска градина “Детелина” - град Каварна работи много успешно и с интерес към нови проекти, свързани с интеркултурното образование и интеграция на деца - билингви и деца със специални образователни потребности.
 
Учебна база

Сградата е специално построена за детско заведение, а сега е напълно обновена:

 • прекрасна  фасада
 • помещения за занимания
 • помещения за игри и отдих на децата
 • модерен  кухненски блок
 • напълно газифицирана и отговаряща на всички съвременни  изисквания


Детската градина е оборудвана с:

 • модерна аудиовизуална техника
 • богата фонотека и видеотека
 • дидактична база
 • много играчки


Директор: Мима Стойчева
Адрес: област Добрич, община Каварна, град Каварна, ул. "Орлов" 2
Телефон: 0570/85076
e-mail: [email protected]
11.08.2009, Детски градини