ЦДГ "Калиакра"

altВид

Целодневна детска градина

Информация

Целодневна детска градина „Калиакра” е основана през 1976 г.

Учебна база

През 2007 г. в сградата бе извършен мащабен ремонт, благодарение на който учебното заведение доби съвременен европейски вид:

  • сградата на детското заведение е газифицирана
  • в училищния двор е изградена нова детска площадка
  • подменена дограма
  • окачени тавани с ергономично осветление
  • дидактични шкафове, оборудвани с телевизори, DVD, касетофони, табла, дидактични игри, детски легла
  • кътове и столчета


Оборудваната кухня, офис, административни стаи спомагат за осъществяването на по качествена учебно-възпитателна работа на колектива.

Директор: Димитричка Билязерова
Адрес: област Добрич, община Каварна, село Българево, ул. "Първа" 42
Телефон: 05744/58111.08.2009, Детски градини