ЦДГ "Детелина"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Директор: Санинка Добрева
Адрес: област Добрич, община Тервел, село Жегларци
Телефон: 05753/2006

12.08.2009, Детски градини