ЦДГ "Детелина"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Брой групи: 5 в това число една изнесена в с. Радювене.

Директор: Татяна Михова дд
Адрес: град Ловеч, ул. „Съйко Съев” №60
Телефон: 068/60-44-49 , 06929/287 -  група в с. Радювене
e-mail: [email protected]12.08.2009, Детски градини