ЦДГ "Калинка"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Директор: Дарина Добрева-Бужева
Адрес: област Търговище, община Опака, село Горско Абланово, ул. "Бр. Освободители"
Телефон: 060374/23104.09.2009, Детски градини