ЦДГ "Пламъче"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Директор:
Росица Йовчева
Адрес: област Велико Търново, гр. Дебелец, ул. "Оборище" 22
Телефон: 6117/21-59
E-mail: [email protected]

27.07.2009, Детски градини