СОУ "Георги Измирлиев"

Вид училище: общообразователно
             СОУ (І - XII клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Учебна база:
Училището предлага:
- Целогодишно едносменно обучение
- Газификация
- Полуинтернатни групи
- Ранно чуждоезиково обучение
- Компютърно обучение в 4 компютърни зали
- Училищен стол
- Безплатна закуска на учениците от 1-4 клас по проект "Чаша топло мляко"
- Графичен дизайн, приложни изкуства, спорт – в часовете по СИП
- Библиотека с 25 000 тома научна и художествена литература и неограничен достъп до интернет
- Обучение по фитнес, учебен хор, духов оркестът
- Работа по различни проекти
- Уроци по родолюбие в училищния музей
- Специализирани кабинети по: история, изобразително изкуство, биология, химия, музика и др.
- Зелени училища и летни лагери
- Екоклуб "Вселена 21"
- Училищен вестник

Директор: Св. Драганова

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица 5100, ул. "Ангел Кънчев" 17;   
Телефон: 0618/ 6-02-64, 0618/ 3-01-86;
e-mail: [email protected]
URL: http://g1m.hit.bg/

21.08.2009, Училища