ЦДГ "Детски свят"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Директор: Маргарита Гичева
Адрес: област Добрич, община Тервел, село Безмер, ул. "Първа"
Телефон: 05757/383

12.08.2009, Детски градини