Ако искате да закупите недвижим имот

Ние Ви съветваме винаги да считате покупка на недвижим като инвестиция във времето.
Независимо дали избирате апартамент, офис или друг вид имот за задоволяване на лични нужди, винаги трябва да допускате, че в бъдеще може да ви се наложи да продадете или замените имота, затова преценката на агента за неговата пазарна ликвидност е от съществено значение.
Изцяло във Ваш интерес е да бъдете добре информирани за състоянието на пазара на имоти и за цените на отделните типове имоти в конкретния район.
Сайтовете на МИРЕЛА Ви предоставят отлична възможност за преглед на систематизирани файлове с аналитична информация (Вижте Модул Средни цени на имотите, която да ви ориентира в правилна посока за последните тенденции и реалното състояние на всеки конкретен сегмент от пазара на недвижими имоти.
В рубриката ни средни цени може да получите максимално вярна информация не само за офертните цени, но и за цените на база реализирани сделки от МИРЕЛА и нашите партньори.
Важно е да знаете, че представянето на всеки отделен имот е поднесено с максимално изчерпателна и вярна информация, свързана не само с дадените характеристики на имота, но и със спецификата на района.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ АГЕНТ ОТ МИРЕЛА

Ако имате нужда от първоначален съвет или консултация, можете да се свържете с нашите агенти-консултанти и да поставите всички интересуващи Ви въпроси. В регистъра на нашите агенти ще видите професионална информация за всеки един от тях, за да се свържете с консултанта, който може да ви даде най-компетентна информация за сегмента от пазара, към който е насочено вашето търсене. Може да посетите най-близкия за вас офис на Мирела, където ще ви насочат към агента, който би могъл да ви обслужи най-добре и най-бързо с оглед на Вашето търсене.

КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА ТИПА ИМОТ И ПОКУПНАТА ЦЕНА

Консултантите на Мирела задължително дават своето аргументирано становище по отношение на възможностите, които предлага пазара на недвижими имоти съобразено с индивидуалното търсене на купувача.
Становището се изготвя на база извършваните от МИРЕЛА анализи на пазара, проучвания за отделните сегменти, прогнозни очаквания и обработването на сравнителен материал.
МИРЕЛА може да откаже ангажимент за посредничество, ако прецени, че изискванията на Купувача не са съобразени с реалностите на пазара.

НАШИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Сключването на договор за посредничество е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти, като точно регламентира задълженията на МИРЕЛА. Купувачите на недвижими имоти могат сами да изберат условията, при които да сключат договора, като се възползват от съществуващите промоции.

 • Вие можете да изберете дали да възложите ексклузивно представителство на МИРЕЛА или да си запазите правото да ангажирате и други брокери.
 • Договарянето на изключително представителство спестява на купувача средства, време и неудобства при осъществяване на контакти с повече агенти.
 • Във вътрешно-организационен план предоставянето на ексклузивни права дава възможност на компанията да насочи правилно капацитета на своите служители, което предопределя постигането на най-добрите условия при сделка.
 • При договаряне на изключителни права за посредничество ние Ви съветваме предварително да проучите компанията, към която се насочвате, за да прецените капацитета и възможностите, които има тя за реализиране на исканата от Вас сделка.
 • Предлагаме Ви предварителна среща с нашите мениджъри и агенти на имоти, за да съберете впечатления и да решите на кого да се доверите. Консултацията е безплатна и необвързваща.
 • Основното, което трябва да знаете е, че МИРЕЛА не изисква предварително заплащане на възнаграждението за посредничество. Вие заплащате комисиона единствено при условие, че закупите имот с посредничеството на МИРЕЛА.
 • При сключването на договора Вие можете да обсъдите всички интересуващи Ви въпроси, както и да се консултирате с Ваш адвокат.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ИМОТ ЗАЕДНО С ВАШИЯ АГЕНТ

 • Обяснете подробно Вашите изисквания;
 • Споделете целта на закупуване на имота;
 • Искайте пълна информация за имота: снимки, скица на разпределенията, подробности за местоположението;
 • Поискайте огледи за избраните от Вас имоти;
 • След огледите не се притеснявайте да споделите впечатленията си с агента.
 • Разминаването в позициите не бива да Ви притеснява, по-тревожно е, когато агентът винаги се съгласява с Вас и не се ангажира с мнение.
 • Когато изберете имот, консултирайте се с Вашия агент за цената и условията на покупка, които смятате да предложите. Не е необходимо да поемате инициативата за водене на преговорите. Това често води до негативен резултат. Доверете се на опита и професионализма на Вашия агент.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Покупката на недвижим имот може да се премине през няколко етапа на договаряне или направо да се сключи окончателен договор за покупко-продажба (нотариален акт).

Предоставяне на депозит

При условие, че изразите намерение да купите определен имот, може да предоставите на съхранение в МИРЕЛА, т.нар. Гаранционен депозит.
С предоставянето на такъв депозит имотът се резервира за определен срок до подписването на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба.
МИРЕЛА поема задължението да съхранява депозита и да го предостави на продавача при изпълнението на определени условия, посочени в Депозитната разписка.

Сключване на предварителен договор за покупко-продажба

При условие, че продавачът приема предложените му от купувача цена и условия, МИРЕЛА организира сключването на предварителен договор за покупко-продажба.
Договорът се сключва на основание чл. 19, ал.2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), изготвя се от юрист и се сключва в присъствието на агента, който Ви представлява.
С подписания предварителен договор купувачът предоставя на продавача капаро (обичайно капарото е 10% от продажната цена) и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор (Нотариален акт).
В деня на подписването на предварителния договор Вие заплащате 50% от договореното възнаграждение на МИРЕЛА.
В цената на посредническата услуга е включено юридическото обслужване на сделката. То включва проверка на собствеността, проверка за тежести върху продаваемия имот, изготвяне на предварителен и /или/ окончателен договор за покупко-продажба на имота. Купувачът има право и сам да избере свой адвокат или нотариус, без това да променя размера на договореното възнаграждение за посредничество.

СКЛЮЧВАНЕТО НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР (НОТАРИАЛЕН АКТ)

Вашият агент присъства при подписването на нотариалният акт и при заплащането на договорената продажна цена на имота и е ангажиран с изясняване на възникнали въпроси.

ПРЕДАВАНЕТО НА ВЛАДЕНИЕТО ВЪРХУ ИМОТА

Агентът на МИРЕЛА присъства при предаването на владението и е на разположение за изясняване на възникнали въпроси.
Обичайно предаването на владението върху закупения имот се извършва в деня на прехвърлянето на собствеността.
Не са редки и случаите, в които владението се предава от продавача на купувача в по-късен момент. (Това най-често се случва при жилищните имоти и е свързано с възможността имотът да бъде освободен от мебели и обзавеждане или с преместването на продавача в друг жилищен имот).
Предаването на владението е фактическото правно действие, с което купувачът получава правото да ползва имота, като свой собствен (заключаващо се обикновено с предаване на ключовете от имота).
За предаването на имота ние изготвяме официален приемо-предавателен протокол.

МОНИТОРИНГ ВЪРХУ РАБОТАТА НА АГЕНТА

Вашето мнение е важно за нас.
Затова всеки наш клиент получава анкетна карта за споделяне на впечатления, мнения, препоръки и възражения.
Нашите служители от отдел мониторинг се стремят да правят телефонно допитване с всеки наш клиент.

Очакваме Ви в офисите на Мирела!

01.01.2005, Гид на клиента