ЦДГ "Радост"

1 / 2

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Целодневна детска градина “Радост” гр. Каварна е открита на 28.05.1980г.

В детската градина се работи по утвърдени програми от МОН за възпитание и обучение на децата от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас.
  
От 20 години в градината работи школа за народни танци, а от 3 години – школа по изобразително изкуство, които се ръководят от професионалисти в съответната област.

Нуждаещите се от логопедична помощ деца, два дни в седмицата имат занимания с високо квалифициран специалист, който идва  в детската градина.

В детската градина работят високо квалифицирани, отговорни и всеотдайни работници и служители.

Учебна база

Построена е на площ от 7 дка., с озеленен двор, оборудвани детски площадки и открит детски басейн.
Сградата е специално строена за детска градина и отговаря на най-съвременните изисквания.
Сградата е предназначена за шест групи и разполага с:

  • шест занимални
  • спални
  • съблекални
  • сервизни помещения
  • оборудвани офиси


Тя е изцяло газифицирана и разполага с изключително модерна и съвременна кухня.

Детската градина разполага с просторен физкултурен салон, в който се провеждат заниманията по физическо възпитание, игри и разнообразни спортни прояви, както и със зала за естетическо възпитание с всички необходими музикални инструменти, аудио и видеотехника, богата фонотека, много кукли за куклен театър и разнообразни костюми.

На разположение на всички работещи е методичният кабинет – богат и непрекъснато обогатяващ се с нагледни материали, дидактични игри, художествена литература, методични помагала.

Директор: Маруся Георгиева
Адрес: област Добрич, община Каварна, град Каварна, ул. "Здравец" 2
Телефон: 0570/85121
e-mail: [email protected]

11.08.2009, Детски градини