СОУ "Ангел Каралийчев"

Вид училище: общообразователно
             СОУ (І - XII клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Прием:
Подготвителна група
От 24 май до 15 юни децата се приемат по реда на записване до попълване на свободните места.

За първи клас:
Молби се приемат от 24 май до 15 юни

От 2- 8 клас:
Учениците се приемат през цялата учебна година.

Необходими документи:
заявление, здравен картон, удостоверение от училището, в което детето е учило до момента, ученически бележник

Директор: Пенка Димитрова

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Стражица 5150, ул. "Дончо Узунов" 13;
Телефон: 06161/ 20-27, 06161/ 20-91;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.soustrajica.hit.bg/

24.08.2009, Училища