ЦБА - Горна Оряховица - П.Р.Славейков

1 / 1

За ЦБА:

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. П.Р. Славейков 27
Телефон: (0888) 00 75 10
E-mail[email protected]

ЦБА централа:
Лице за контакти: Боряна Каменова, Александър Грънчаров
Адрес: 1700,гр.София; бул. „Симеоновско шосе” № 104
Телефон: (02) 817 00 10
FAX: (02) 817 00 11

E-mail: [email protected]
URL: http://www.cba.bg/

"ЦБА"- България е основано от 25 търговски вериги с 86 търговски обекти и годишен оборот около 160 млн. лв.
 
 ЦБА България ООД е учредено на 23.06.2003 година. Ежегодно веригата инвестира над 50 милиона лева в своите обекти, и открива над 500 работни места в своите магазини в цялата страна. 
   
 По настоящем в ЦБА - България разполага с повече от 170 търговски обекта в цялата страна. В момента съществуват 7 регионални центъра: София, Монтана, Велико Търново, Шумен, Бургас, Стара Загора, Благоевград. Всеки един регионален център разполага със свои регионални складови бази, с които се подпомагат и координират доставките.

Мащаба на веригата е предпоставка за добрите ценови оферти и интересни промоции, които магазините предлагат на своите клиенти. Това, както доброто местоположение на магазините и атрактивният им асортимент ги прави добро решение за всеки ден и предпочитано място за пазаруване за всекидневните нужди на потребителите.

31.08.2009, Супермаркети