ЦДГ "Първи юни"

1 / 5

Вид

Целодневна детска градина

Информация

През 1972 г. в град Горна Оряховица е открита Целодневна детска градина №10, която по-късно е преименувана в Целодневна детска градина "Първи юни".

Освен отличната предучилищна подготовка на децата в образователно-възпитателната  дейност на детската градина трайно място са заели следните приоритети:

 • Възпитание на децата в духа на националните и общочовешки традиции и ценности
 • Екологично образование и възпитание на подрастващите
 • Кандидатстване с проекти по национални и европейски програми
 • Ефективно взаимодействие с родителската общност


Възпитателно-образователната дейност в Целодневна детска градина "Първи юни" се осъществява в следните образователни направления:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Природен свят
 • Социален свят
 • Изобразителни изкуства
 • Конструктивно-технически и битови дейности
 • Игрова култура
 • Музика
 • Физическа култура


Освен ежедневните задължителни регламентирани и нерегламентирани ситуации в детското заведение постоянно се осъществяват различни празници, развлечения и участия в различни събития.

Адрес: област Велико Търново, община Горна Оряховица, град Горна Оряховица, ул. "Витоша" N2А
Телефон: 0618/2-00-89, 0884 477 305
e-mail: [email protected]
Уеб сайт: http://cdg1june.hit.bg
24.08.2009, Детски градини