СОУ "Иван Николов Момчилов"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение:
едносменен режим

Учебна база:
В сградата на СОУ "Иван Момчилов" има 28 класни стаи, два кабинета по химия и кабинети по физика, биология, кабинет по чуждоезиково обучение, кабинет "Религия" и три компютърни кабинета. В момента се подготвя и кабинет "Горско и ловно стопанство". Училището разполага с оборудвана видеозала, стая на Ученическия съвет, кабинет по безопасност на движението.СОУ "Иван Момчилов" разполага с два физкултурни салона, със стена за скално катерене, игрища за волейбол, баскетбол и футбол, три спортни площадки, зала с татами за тренировки по джудо, шахматна зала и плувен басейн с олимпийски размери. Освен това към училището има общежития и училищна библиотека.

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Елена, ул. "П. Хилендарски" 2;
Телефон: 06151/ 21-45, 06151/ 36-18;
Факс: 06151/ 2154;
e-mail: [email protected]
URL: http://school.elena.bg/

21.08.2009, Училища