СОУ "Бачо Киро"

Вид училище: общообразователно
             СОУ (І - XII клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Павликени 5200, ул. "Кирил и Методий" 53;
Телефон: 0610/ 60-70, 0610/ 32-28, 0610/ 5 27 32, 0610/ 5 27 50;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.gimnazia.hit.bg/

21.08.2009, Училища