ЦДГ "Дора Габе"

altВид

Целодневна детска градина

Информация

В Целодневна детска градина “Дора Габе” групите са формирани на възрастов принцип. Функционират и подготвителни предучилищни групи.

Осигурено е медицинско обслужване.

Целодневна детска градина “Дора Габе” град Шабла е първата целодневна детска градина в община Шабла.

Функционира от 1963 година, а през 1968 година детската градина е в своя база, построена в съответствие с изискванията.

За възпитателно-образователния процес се грижат квалифицирани специалисти. Трима са с професионално-квалификационна степен.

Учебна база

През 1975 година е открита сегашната база на детската градина.
Голяма и просторна сградата прилича на истински дворец.

Директор: Димитричка Казанлийска
Адрес: област Добрич, община Шабла, град Шабла, ул. "Марица" 6
Телефон: 05743/4539
11.08.2009, Детски градини