ЦДГ "Дъга"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Целодневна детска градина “Дъга” в село Вранино е красива и съвременна.
В нея се обучават деца от селата Вранино, Иречек, Видно и Челопечене.

Учебна база

Детското заведение е оборудвано с климатици и се състои от:

 • занималня
 • спалня
 • самостоятелно сервизно помещение


Целодневна детска градина “Дъга” разполага с богата материална база:

 • табла
 • картини
 • дидактични игри
 • аудио и видеотехника
 • телевизор
 • музикални инструменти
 • кукли за куклен театър
 • уреди и пособия за физическо възпитание


В двора на детската градина има:

 • катерушки
 • пързалки
 • люлки
 • пясъчник
 • беседка


Директор: Имрен Османова
Адрес: област Добрич, община Каварна, село Вранино
Телефон: 05745/234

11.08.2009, Детски градини