ЦДГ "Зора"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

детската градина е построена през 1962 година.

Брой групи: 5 в т.ч. една изнесена в с. Слатина.

Провеждат се спортни празници, творчески и всякакъв вид игри.

Директор: Соня Караянева
Адрес: град Ловеч, ул. „Съйко Съев” №1
Телефон: 068/60-44-48, 06919/336 - група в с. Слатина
e-mail: [email protected]
Уеб сайт: http://www.zoralovech.hit.bg/
12.08.2009, Детски градини