СОУ "Гео Милев"

Вид училище: общообразователно
средно общообразователно (І - XІI клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием в първи клас:

Брой паралелки – 6
Изучаване на чужд език от първи клас: Английски език; Немски език; Руски език; Изучаване на информационни технологии от първи клас;
Изучаване на втори чужд език от втори клас; Квалифициран учителски екип; Целодневна организация на обучение; Осигурено столово хранене; Целодневна охрана на училището
Прием след 8-ми клас:
Профил “Технологичен” – Информационни технологии
- 1 паралелка, 28 ученици, срок на обучение 4 години
- профилиращи предмети: информационни технологии, английски език, математика
Профил “Чуждоезиков” – Немски език
- 1 паралелка, 28 ученици, срок на обучение 4 години
- профилиращи предмети: немски език, БЕЛ, информационни технологии
Непрофилирано обучение
- 1 паралелка, 28 ученици, срок на обучение 4 години

Учебна база:
26 класни стаи; Библиотека с фонд над 12 000 библиотечни единици - учебно-помощна, художествена и справочна литература, CD и видео касети, 5 модерно обзаведени компютърни кабинети, свързани в локална мрежа, с постоянен достъп до интернет, Специализирани кабинети по английски език, руски език, немски език, химия, Специализирани кабинети по физика, биология, музика, изобразително изкуство.; Тенис корт. Два физкултурни салона; Площадка – безопасност на движението
Детска площадка; Лекарски и стоматологичен кабинет
Ученически стол и бюфет; Централно и локално парно отопление

Директор: Димитър Митев

Транспортни връзки:
автобуси № 14, 15, 48, 148, 121, 209, 118
тролейбус № 82

Адрес: гр. Варна, бул. "Република" № 124а,
Телефони: 052/751120; 052/500850; 052/741376; 052/ 751122
e-mail: [email protected]
URL: http://geomilev.info/

30.11.2005, Училища