ЦДГ №12 "Смехорани"

altВид

Целодневна детска градина

Информация

12-та целодневна детска градина е открита през 1964 година.
Капацитетът й е 4 групи, а в момента в нея се обучават 105 деца.

Още от откриването си градината е базова за обучението на студенти от Шуменския университет.
От 10 години водеща тема в работата на педагогическата колегия е екологичното възпитание.

Директор: Румянка Йорданова Миланова
Адрес: град Шумен, ж.к. Добруджански, ул. "Христо Генчев" 6
Телефон: 054/88-70-47
e-mail: [email protected]


19.08.2009, Детски градини