ОДЗ № 15 "Морска звездица"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Обединено Детско Заведение №15 "Морска звездица" се намира в ж.к. "Младост". Сградата е строена 1981 год. специално за детски комплекс, с 6 групи детска градина и 2 групи детска ясла.

В детското заведение работи екип от висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит, разнообразни интереси и способности - учители, медицински сестри и помощник-възпитатели, които обичат професията си и децата

Педагогическият екип има своя разработена концепция за възпитателно-образователния процес с децата:

 • Запазване на възрожденските културно-просветни традиции и съчетаването им с международните стандарти в образованието.
 • Традиция са собствените блокови системи за работа с децата: „Екофилософия за деца" „Етнография за деца", „Аз и обществото", „Наука за деца", „Природа и туризъм",Безопасност на движението", които разширяват дейността по ДОИ.
 • Системата „Училище за родители" с водещата роля на университетски преподаватели реализира единен за детето възпитателен процес.


Възпитанието и обучението следва главната ни цел: изграждане на сигурна среда, в която всяко дете да се развива академично,социално, емоционално и физически.

в областта на:

 • изкуството
 • чуждоезиковото обучение
 • детски летен отдихи туризъм
 • детски пленери
 • форуми и др.


Учебна база

В детското заведение материалната база е богата, отговаря на всички съвременни изисквания:

 • физкултурен салон
 • кабинет за чуждоезиково обучение
 • клуб за родители
 • лекарски кабинет


Има прекрасен двор с много зеленина и редки дървесни видове.

За безопасна игра на децата на открито голяма част от двора е покрит с ратанова настилка.
Отоплението е централно парно.
Предметно-пространствена среда в помещенията е привлекателна, осигурява многобройни възможности за игри и занимания, подтиква децата към инициативност, събужда любопитството им, провокира прояви на креативност и фантазия.

Адрес: град Варна, район Младост, ж.к. Младост до бл.104
Телефон: 052/50-06-37, 052/44-17-44
Уеб сайт: http://www.obrazovanie-varna.com/page.php?85
E-mail: [email protected]30.11.2005, Детски градини